Vi vil introdusere håndballen for unge gutter og jenter

En håndballklubb er ofte en stor og ganske sammensatt organisasjon som krever dyktig personer i mange ulike posisjoner for å kunne lykkes. Normalt er jo fokuset først og fremst rettet mot spillerne, men uten en vel drevet organisasjon i ryggen er det grenser for hva selv meget dyktige spillere kan avstedkomme på banen. De er i veldig stor grad avhengig av at det finnes et solid hjelpeapparat som støtter dem ikke bare under trening og på kamper, men også på det personlige plan og i livet utenfor sporten.

Kompetente trenere er alfa og omega

Både på toppnivå og nede i breddeidretten dreier det seg i første rekke om trenere, naturligvis. I alle fall når vi snakker om det rent sportslige. Deres oppgave er sentral og hans eller hennes egenskaper er helt avgjørende for å få spillerkollegiet til å fungere godt sammen. Et godt trenerteam klarer å få ut det beste av spillerne og makter å sette sammen et lag som spiller godt sammen. I turneringer består jo et lag av hele 14 spillere som i løpet av kampen skal bekle de syv spillerplassene som til enhver tid skal besettes. Og da gjelder det at trenerne kan ta gode strategiske og taktiske beslutninger, samt har god forståelse for hver og en av de 14 sine gode og svake sider.

Vår klubbs ambisjon er å introdusere håndballsporten for unge gutter og jenter. Vi vet at ballspill appellerer til mange og vårt ønske er at så mange som mulig skal ble «hekta» og sammen med oss utvikle gode lag som kan hevde seg i konkurransen med andre lag. Nasjonalt, men vi skal heller ikke underslå at vi ønsker å hevde oss internasjonalt også. Gjennom gode resultater på toppnivå skal vi trekke til oss ytterligere unge interesserte. Slik vil vi skape en positiv spiral for spillerne, klubben og sporten. For vår erfaring er at når vi lykkes på topplanet så øker rekrutteringen i de yngre årsklassene. Blant disse unge finnes det alltid store talenter som har de rette forutsetningene for å komme langt.

Det store flertallet spiller imidlertid håndball fordi de synes det er moro. Lag spillet og kameratskapet appellerer og ungdommene vet at de gjennom regelmessig håndballtrening utvikler en sterk, spenstig og smidig kropp. Vår oppgave er å være et attraktivt tilbud både for de som vil nå langt og de som bare vil ha det moro for sportens og lekens skyld.

Økonomien er en stor utfordring

Å lykkes med en slik ambisjon krever som nevnt en meget kompetent organisasjon som makter å legge forholdene til rette på en måte som gir resultater både i bredde og topp. Og det krever ikke minst ganske mange penger. For det er kostbart å lykkes innen en såpass kompetitiv lagidrett som håndball. På toppnivå er det å spille håndball en heltidsjobb. Det er lenge siden amatørene ble profesjonelle i denne sporten. Og heltidsarbeidende skal ha en lønn å leve av. Det skal trenerne også. Dermed har man en stall på et sted mellom tjue og tretti personer på lønningslista. Kunsten er å klare å finansiere dette over tid.

Håndball oppvarmingsleker

Kjeglekast

Sett opp en linje med kjegler. To lag står i motsatte ender av området, hver spiller har en ball, med en linje med kjegler langs midten.

Stående på avstand fra kjeglene (øk / reduser avstanden avhengig av spillernes alder) spillerne tar det i sving for å kaste og sikte på kjeglene.

Hver kjegle som en spiller treffer er et poeng for laget deres. Når alle kjeglene er truffet av laget med flest poeng har en funnet vinneren.

Forsikre deg om at spillerne setter riktig fot foran (venstrehendte høyre fot, høyrehendte venstre fot).

Legg ballen i hånden (ikke press inn ballen for stramt), og når du kaster skal spillernes hender passere hodet i ørehøyde!

Samme øvelse kan også gjøres etter hard intervalltrening, når en har høy puls og sweat vil øvelsen oppleves helt annerledes.

Pasningsøvelse

Spillerne jobber i grupper på tre med en ball per gruppe.

Arbeideren (spiller 2) passerer ballen til materen (spiller 1) og følger deretter pasningen deres, og looper bak materen.

Når de først er bak materen, ber de om returpasningen som de deretter laster av til neste spiller på rad.

Drillen fortsetter på denne måten til tiden er ute.

Spillerne bør oppmuntres til å blande opp ting i denne oppvarmingsøvelsen og bygge opp til full passering og mottakstempo, samt bruke forskjellige typer pasninger (se nedenfor).

– push pass
– sprett pass
– med begge hender
– rull ballen
– bruk ‘feil’ hånd